Χειρουργική Εγκεφάλου

Χειρουργική Εγκεφάλου

Η χειρουργική εγκεφάλου αναφέρεται στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στον εγκέφαλο, το κύριο όργανο του νευρικού συστήματος. Οι επεμβάσεις αυτές μπορεί να είναι απαραίτητες για διάφορους λόγους, όπως η αφαίρεση όγκων, η αντιμετώπιση κυψελιδικών διαταραχών, η αντιμετώπιση τραυματικών καταστάσεων ή η αντιμετώπιση εγκεφαλικών ανωμαλιών.

Οι επεμβάσεις στον εγκέφαλο απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία από τους χειρουργούς νευροχειρουργούς. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται ποικίλουν ανάλογα με τον σκοπό της επέμβασης, και μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ειδικών εργαλείων, όπως το λέιζερ, για την αφαίρεση ή την εξουδετέρωση ανωμαλιών.

Η χειρουργική εγκεφάλου είναι συχνά το τελευταίο βήμα στην αντιμετώπιση σοβαρών νευρολογικών προβλημάτων, και προηγείται συνήθως από άλλες μη χειρουργικές μεθόδους, όπως η φαρμακευτική αγωγή, η ακτινοθεραπεία, ή η εκπαίδευση και θεραπεία από λογοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές.