Χειρουργική Εγκεφάλου

Αγγειακές Βλάβες

Οι αγγειακές βλάβες του εγκεφάλου περιλαμβάνουν οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση που επηρεάζει τα αγγεία του εγκεφάλου. Τα αγγεία αυτά μπορεί να είναι αρτηρίες που μεταφέρουν το αίμα προς τον εγκέφαλο (αρτηρίες) ή φλέβες που απομακρύνουν το αίμα από τον εγκέφαλο (φλέβες). Δύο από τις κύριες κατηγορίες αγγειακών βλαβών είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι αγγειακοί όγκοι.

  1. Εγκεφαλικά Επεισόδια (Εγκεφαλικά Επεισόδια): Αυτά προκαλούνται όταν υπάρχει αιφνίδια διακοπή της ροής του αίματος προς μια περιοχή του εγκεφάλου. Το είδος αυτό του εγκεφαλικού επεισοδίου είναι γνωστό και ως εγκεφαλικό επεισόδιο. Η αιτία μπορεί να είναι αιφνίδιο κλείσιμο μιας αρτηρίας (εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω θρόμβου) ή η ξαφνική έκρηξη μιας αρτηρίας (εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω αιμορραγίας).
  2. Αγγειακοί Όγκοι (Αγγειακοί Όγκοι): Αυτοί αφορούν τους όγκους που επηρεάζουν τα αγγεία του εγκεφάλου. Οι παραδείγματα περιλαμβάνουν τους αγγειακούς όγκους (καλοήθεις) και τα καρκινώματα (κακοήθεις) που μπορεί να επηρεάζουν τα αγγεία.

Οι αγγειακές βλάβες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών κινητικότητας, αναπηρίας, προβλημάτων ομιλίας, απώλειας μνήμης και άλλων νευρολογικών ενδείξεων. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον τύπο και τη σοβαρότητα της βλάβης και μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική θεραπεία, χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.