Χειρουργική Εγκεφάλου

kranioegkefalikes-kakoseiw

Κακώσεις Εγκεφάλου

Οι κακώσεις του εγκεφάλου (brain injuries) αναφέρονται σε οποιαδήποτε ζημιά που υποστηρίζει ο εγκέφαλος, είτε λόγω κρούσης είτε λόγω άλλου παράγοντα. Οι κακώσεις του εγκεφάλου μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες: οξείες κακώσεις ( και χρόνιες κακώσεις

Οι επιπτώσεις των κακώσεων του εγκεφάλου μπορεί να είναι ευρείες και ποικίλες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων όρασης, προβλημάτων κινητικότητας, προβλημάτων συγκέντρωσης, αλλαγών στη συμπεριφορά και προβλημάτων μνήμης. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον τύπο και τη σοβαρότητα της κακώσεως και μπορεί να περιλαμβάνει ιατρική φροντίδα, αποκατάσταση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.