Χειρουργική Εγκεφάλου

Νευροπλοήγηση

Η Νευροπλοήγηση (Neuronavigation) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στον τομέα της Νευροχειρουργικής για την καθοδήγηση του χειρουργού κατά τη διάρκεια εγχειρητικών επεμβάσεων στον εγκέφαλο. Η τεχνική αυτή βασίζεται σε ειδικά συστήματα εικονικής απεικόνισης που επιτρέπουν τον συντονισμό των εικόνων του εγκεφάλου με τον πραγματικό χειρουργικό χώρο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η Νευροπλοήγηση χρησιμοποιεί δεδομένα από διάφορες εικαστικές τεχνικές, όπως η υπολογιστική τομογραφία (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI), προκειμένου να δημιουργήσει ακριβείς χαρτογραφήσεις του εγκεφάλου. Αυτές οι χαρτογραφήσεις χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης για να βοηθήσουν τον χειρουργό να εντοπίσει ακριβώς τη θέση των δομών του εγκεφάλου, όπως όγκοι, αγγεία και λοιπές σημαντικές περιοχές.

Η νευροπλοήγηση συνήθως βελτιώνει την ακρίβεια και την ασφάλεια των χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς επιτρέπει στον χειρουργό να έχει προσανατολισμένη πρόσβαση σε ευαίσθητες περιοχές του εγκεφάλου με μεγαλύτερη ακρίβεια.