Χειρουργική Εγκεφάλου

Υδροκεφαλία

Η υδροκεφαλία αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου συσσωρεύεται υγρό στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε αυξημένη πίεση εντός του κρανίου. Το υγρό αυτό ονομάζεται εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

Η υδροκεφαλία μπορεί να προκαλείται από διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων:

  1. Υπερπαραγωγή ή Μη Κανονική Απορροή του Υγρού: Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω παραγωγής υπερβολικού υγρού ή δυσλειτουργίας στην απορρόφηση του υγρού από τον οργανισμό.
  2. Εμπόδια στη Ροή του Υγρού: Εμπόδια όπως όγκοι, κολπικά συγγενή, ή φλεγμονές μπορεί να εμποδίσουν τη φυσιολογική ροή του υγρού.
  3. Αυξημένη Παραγωγή Υγρού: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υδροκεφαλία μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερβολικής παραγωγής του υγρού εντός του εγκεφάλου.

Οι συμπτώματα της υδροκεφαλίας μπορεί να περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, έμετο, προβλήματα όρασης, δυσκολίες στην ισορροπία και προβλήματα στη συμπεριφορά. Η θεραπεία συνήθως είναι χειρουργική (τοποθέτηση βαλβίδας υδροκεφάλου) με σκοπό τη διόρθωση του προβλήματος.