Χειρουργική Εγκεφάλου

Όγκοι Εγκεφάλου

Οι όγκοι του εγκεφάλου είναι ανεξέλεγκτες αύξησεις του όγκου των κυττάρων στον εγκέφαλο. Οι όγκοι μπορεί να είναι είτε καλοήθεις (μη καρκινογόνοι), είτε κακοήθεις (καρκινογόνοι). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λέξη “όγκος” δεν αποδίδει απαραίτητα τον χαρακτήρα του καρκίνου, αλλά απλώς την ύπαρξη μιας ανεξέλεγκτης αύξησης.

Η αντιμετώπιση των όγκων του εγκεφάλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος του όγκου, η θέση του, ο βαθμός κακοήθειας, και η γενική κατάσταση του ασθενούς. Οι επιλογές αντιμετώπισης μπορεί να περιλαμβάνουν χειρουργική εξάλειψη, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η πρόγνωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση του όγκου και το στάδιο της ασθένειας κατά τη διάγνωση.