Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Η χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη μπορεί να εκτελεστεί για διάφορους λόγους, όπως η απελευθέρωση αποσυμπίεση των  νεύρων και του νωτιαίου μυελού, η εξάλειψη όγκων, η αποκατάσταση καταστραμμένων δίσκων, ή η σταθεροποίηση των σπονδύλων. Η πρόσθετη συγκράτηση μπορεί να γίνει με τη χρήση μεταλλικών εμφυτευμάτων, όπως πλακών, βιδών, και τεχνητών δίσκων. Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση μπορεί να ονομάζεται ανάλογα με τον σκοπό και την τεχνική που χρησιμοποιείται. Ορισμένες κοινές διαδικασίες περιλαμβάνουν:

  1. Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή (ACDF): Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, ο κατεστραμμένος δίσκος αφαιρείται και αντικαθίσταται με μεταλικά εμφυτεύματα για σταθεροποίηση.
  2. Οπίσθια Δισκεκτομή (Posterior Lumbar Discectomy): Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ενός κατεστραμμένου δίσκου στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης.
  3. Σταθεροποίηση Σπονδύλων (Spinal Fusion): Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, δύο ή περισσότεροι σπόνδυλοι ενώνονται για σταθεροποίηση και επαναφορά της φυσιολογικής δομής της σπονδυλικής στήλης.
  4. Αποσυμπίεση (Decompression): Μερικές επεμβάσεις στοχεύουν στην εξάλειψη της πίεσης στα νεύρα ή τον νωτιαίο μυελό.

Η απόφαση για χειρουργική επέμβαση εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, τη διάγνωση και την απόκριση σε άλλες θεραπείες. Πάντα συζητήστε τις επιλογές σας με τον γιατρό σας, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στην καλύτερη λύση για την περίπτωσή σας.