Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης

Τα κατάγματα στη σπονδυλική στήλη αποτελούν σοβαρό τραυματισμό και μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την κινητικότητα. Τα κατάγματα αυτά μπορούν να είναι αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων, πτώσεων, αθλητικών τραυματισμών ή άλλων βαριών τραυματισμών. Η θεραπεία για τα κατάγματα σπονδυλικής στήλης εξαρτάται από την σοβαρότητα του κατάγματος και τις επιπτώσεις στον ασθενή.

 Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει σταθεροποίηση με χρήση καρφιών, βιδών, ή άλλων εμφυτευμάτων, καθώς και ανακατασκευή. Η θεραπεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κλινική εικόνα και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.