Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Οπίσθια Αυχενική Σπονδυλοδεσία

Η οπίσθια αυχενική Σπονδυλοδεσία (posterior cervical fusion) είναι μια χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στη σταθεροποίηση της αυχενικής περιοχής της σπονδυλικής στήλης από το πίσω μέρος του λαιμού. Αυτή η επέμβαση είναι συχνά απαραίτητη για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως κήλη δίσκου, στενωση, αυχενική  σπονδύλωση και άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την αυχενική σπονδυλική στήλη.

Κατά τη διάρκεια της οπισθίας αυχενικής σπονδυλοδεσίας, ο χειρουργός κάνει προσπέλαση από το πίσω μέρος του λαιμού για να αφαιρέσει τον κατεστραμμένο δίσκο και να σταθεροποιήσει την περιοχή με τη χρήση μεταλλικών βιδών και εμφυτευμάτων. Αυτό δημιουργεί μια σταθερή δομή που εμποδίζει την κίνηση των σπονδύλων και ανακουφίζει τυχόν πίεση στους νευρικούς ιστούς.

Ο χειρουργός επιλέγει τη μέθοδο σπονδυλοδεσίας με βάση τις ειδικές ανάγκες του ασθενούς και τη φύση του προβλήματος. Η ανάρρωση μετά την οπισθία αυχενική σπονδυλοδεσία μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, και η φυσιοθεραπεία μπορεί να είναι μέρος του σχεδίου ανάρρωσης για την επανακατάκτηση της κινητικότητας και την ενίσχυση της περιοχής.