Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Οσφυική Σπονδυλοδεσία

Η οσφυική σπονδυλοδεσία (lumbar fusion) είναι μια χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στη σταθεροποίηση της οσφυικής περιοχής της σπονδυλικής στήλης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συγκολλητική ενοποίηση (fusion) δύο ή περισσότερων σπονδύλων μεταξύ τους, με σκοπό τη δημιουργία μιας σταθερής ενότητας.

Η διαδικασία της σπονδυλοδεσίας συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση μεταλλικών βιδών και εμφυτευμάτων για τη σταθεροποίηση της περιοχής.