Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Πρόσθια Αυχενική Σπονδυλοδεσία

Η πρόσθια αυχενική σπονδυλοδεσία (anterior cervical fusion) είναι μια χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στη σταθεροποίηση της αυχενικής περιοχής της σπονδυλικής στήλης από την εμπρός πλευρά του λαιμού. Αυτή η επέμβαση συνήθως πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η κήλη δίσκου, σπονδύλωση , ή κατάγματα.

Η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει την αφαίρεση του παθητικού ή κατεστραμμένου δίσκου και τη σταθεροποίηση των δύο ή περισσότερων σπονδύλων με τη χρήση μεταλλικών εμφυτευμάτων, όπως εμφυτεύματα τιτανίου , πλάκες και βίδες. Αυτό εμποδίζει την κίνηση στην περιοχή, ενώ η σπονδυλική στήλη ενώνεται και σχηματίζει μια σταθερή δομή.

Η αποκατάσταση μετά την πρόσθια αυχενική Σπονδυλοδεσία μπορεί να απαιτεί κάποιο χρόνο για ανάρρωση, και η φυσιοθεραπεία μπορεί να είναι μέρος του σχεδίου ανάρρωσης για την επανακατάκτηση της κινητικότητας και την ενίσχυση της περιοχής.