Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

Οι όγκοι στη σπονδυλική στήλη μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις μάζες που αναπτύσσονται σε ή γύρω από τη σπονδυλική στήλη. Υπάρχουν διάφοροι τύποι όγκων που μπορούν να επηρεάσουν τη σπονδυλική στήλη, και οι συμπτώματα και οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του όγκου.

 Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον τύπο, το μέγεθος και τη θέση του όγκου, καθώς και τη γενική υγεία του ασθενούς. Οι επιλογές περιλαμβάνουν χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και άλλες θεραπευτικές επιλογές, ανάλογα με την περίπτωση.